Më të Fundit

10/recent/ticker-posts

Lajmi i Mirë i Shpëtimit - Ungjilli


Fjala Ungjill do të thotë Lajmi i mirë, por ti nuk do ta kuptosh kurrë pse është kaq shumë lajm i mirë para se dëgjosh dhe kuptosh pari kush është Zoti dhe cila është gjëndja jote përpara Tij. Nëse ti nuk lexon dhe kupton mire keto dy gjera thelbësore ti nuk do të kuptosh as edhe Lajmin e mirë të shpëtimit.

Cfarë duhet dish rreth Zotit


Zoti është i shenjtë.
 
Zoti është pafundësisht i pastër, komplet i ndarë, i vecuar dhe totalisht ndryshe nga cdo qënie tjetër e krijuar. Ai është Unik. Ai është një Perëndi i Shenjtë i drejtësisë dhe i ka sytë tepër pastër për parë keqen. Ai është totalisht i ndarë dhe i pastër nga mëkati dhe padrejtësia. Asnjë gjë dhe askush nuk mund krahasohet me Të.   

I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti Perëndi, i Githëpushtetshmi, ishte, është dhe vjen! (Libri i Zbuleses, kapitulli 4, vargu 8b).  

I shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i Tij.(Libri i Psalmeve, kapitulli 111, vargu 9b).

Ti i ke sytë tepër pastër për parë keqen dhe nuk e shikon dot paudhësinë. (Libri i Habakukut, kapitulli 1, vargu 13)
 

Zoti është i drejtë.

Sipas Biblës, Zoti është një qënie absoulitisht i drejtë. Nuk ka asnjë gjë gabim apo pasaktë rreth natyrës apo veprave Tij. Natyra, motivet, veprimet dhe gjykimet e Tij janë gjithmonë përsosmërisht drejta. Si një Perëndi i drejtë Ai e do drejtësinë, por urren padrejtësinë.

Ai është Shkëmbi, vepra e Tij është e përsosur, sepse gjitha rrugët e Tij ka drejtësi. Eshtë një Perëndi nuk e njeh padrejtësinë; Ai është i drejtë dhe i mirë.  (Libri i Ligjit te Përtërirë, kapitulli 32, vargu 4)

Ai ka vendosur Ligjin e Tij dhe kërkon drejtësi për ata e shkelin atë. Ai e do gjithë atë është e drejtë dhe e mirë, por urren dhe ofendohet shumë për cdo mëkat vetëm. Bibla thotë madje se Perëndia i urren gjithë keqbërësit dhe është i zemëruar me ta cdo ditë. Perëndia nuk urren nga një zemër e keqe sic bëjmë ne; ndryshim nga ne, Ai qëndron i përsosur shprehjen e urrejtjes shenjtë përkundrejt atyre e refuzojnë dhe shkelin Ligjin e Tij. 

Perëndia është një gjykatës i drejtë dhe një Perëndi zemërohet cdo ditë me keqbërësit. qoftë se keqbërësi nuk kthehet, ai do mpreh shpatën e Tij: e ka shtrirë harkun e Tij dhe e ka përgatitur.(Libri i Psalmeve, kapitulli 7, vargjet 11-12)


Cfarë duhet dish rreth vetes


Shumë njerëz kanë një opinion mirë pozitiv për veten e tyre. Gjithësesi, gjëja e rëndësishme nuk është cfarë ne mendojmë për veten tonë por cfarë Zoti mendon për ne dhe për njerëzimin përgjithësi. Cfarë ti mendon për veten tënde nuk ka shumë rëndësi kur qëndron përpara një gjykatësi një sallë gjyqi apo kur aplikon për një punë një intervistë; Ajo ka rëndësi është cfarë gjykatësi ose punëdhënësi mendon për ty. njëjtën mënyrë, dish cfarë Zoti ka thënë për ty është jashtë- zakonisht e rëndësishme. Pavarësisht opinionit njerëzor, si janë njerëzit sytë e Tij?

Ndoshta do habitesh dëgjosh se Zoti është shumë i ofenduar nga njerëzit. Ai nuk shikon asnjë gjë mirë ne. Ne gjithë kemi mëkatuar kundër Tij. Ne gjithë kemi rebeluar, ofenduar dhe e kemi braktisur Atë. Faktikisht, Bibla specifikisht na tregon se Zemërimi i Perëndisë digjet kundër njerëzimit dhe është vetëm me anë mëshirës Tij Ai nuk na ka shfarosur gjithve nga faqja e dheut. Eshtë shumë e rëndësishme qe ti ti kuptosh këto të vërteta, se si është gjendja jote para Zotit?Njeriu lind me nje natyrë mëkatare.  

gjithë njerëzit kanë lindur këtë botë me një natyrë mëkatare armiqësore ndaj Zotit dhe totalisht prirur për mëkat dhe ligësi. Nuk është vetëm cfarë ne bëjmë është e keqe, por vetë esenca se kush ne jemi është e ligë. Për shkak natyrës sonë, nuk ka asgjë mirë ne! Cdo aspekt e qënies sonë është e korruptuar nga mëkati - duke përfshirë intelektin tonë, emocionet, dëshirat, zemrat, motivet, dhe trupat tanë fizikë. Ne na mungon aftësia për bërë ndonjë gjë mund ta kënaqë Perëndinë, për kuptuar ndonjë gjë për Të, dhe madje edhe aftësia për ardhur tek Ai, sepse ne gjithë nga natyra urrejmë dritën e pastërtisë Tij dhe duam errësirën e kënaqësive tona mëkatare.

Dhe gjyqi është ky: Drita erdhi botë dhe njerëzit deshën errësirën tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin mbrapshta. Sepse kushdo bën gjëra mbrapshta e urren dritën dhe nuk vjen te drita, mos zbulohen veprat e tij.(Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 3, vargjet 19-20).  

Ky korrupsion dhe kjo paudhësi ka filluar dhe është mbrujtur ngjizjen e njeriut. 

Ja, unë jam mbrujtur paudhësi, dhe nëna ime ka ngjizur mëkat.   (Libri i Psalmeve, kapitulli 51, vargu 5). 

Pasi kemi lindur ne devijojmë pasione mëkatare edhe pse mund jemi vegjël dhe fëmijë;

Synimet e zemrës njeriut janë këqija qysh fëmijërinë e tij.   (Libri i Zanafilles, kapitulli 8, vargu 21) 

A është e nevojshme ta mësosh një fëmijë të gënjejë, të vjedhë, të jetë egoist, dhe të jetë brutal ndaj fëmijëve të tjerë? Ata e mësojnë vetë!
 


 Faji Universal i Njeriut.

gjithë njerezit kanë mëkatuar dhe janë korruptuar sytë e Zotit të shenjtë, kjo përfshin edhe ty. Bibla deklaron se nuk ka asnjë është i drejtë, pa mëkat, ose i mirë, dhe asnjë nuk mund ta pastrojë veten nga mëkati i tij.

Sepse gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrijnë lavdinë e Perëndisë.    (Libri i Romakëve, kapitulli 3, vargu 23).  

Sic është shkruar: Nuk ka asnjë drejtë, as edhe një. Nuk ka asnjë kuptojë, nuk ka asnjë kërkojë Perëndinë. gjithë kanë dalë nga udha, gjithë janë bërë padobishëm, nuk ka asnjë bëjë mirën, as edhe një.  (Libri i Romakëve, kapitulli 3, vargjet 10-12) 
Kush mund thotë:Pastrova zemrën time, jam i pastruar nga mëkati im?    (Libri i Fjaleve te Urta, kapitulli 20, vargu 9)  
 


Urrejtja e njeriut përkundrejt Perëndisë.

Megjithëse Perëndia e ka zbuluar veten e Tij shumë qartë asnjë mos shfajësohet, njerëzimi ka refuzuar ta nderojë Atë dhe vend kësaj ai ka ndërruar vërtetën e Tij për një gënjeshtër, duke zgjedhur për ti shërbyer figmenteve vetë imagjinatës vet - sic janë fetë apo teoria e evolucionit - tepër sesa Atë. Asnjë prej tyre nuk e kërkon Perëndinë dhe Ai nuk është asnjë mendim tyrin. Megjithëse njerëzit mund kenë një ide tyren për Të, cilit i luten, ata nuk duan ta njohin si Perëndinë e Gjallë Vërtetë sic Ai e ka zbuluar Veten Bibël. Mendjet e tyre janë armiqësore ndaj Tij, për shkak urrejtjes është rrënjosur brenda natyrës tyre mëkatare dhe dashurisë tyre për mëkatin. 

Ajo mund dihet për Perëndinë është bërë e dukshme për ta, sepse Perëndia ua ka shfaqur atyre. Sepse cilësitë e Tij padukshme, fuqia e Tij e përjetshme dhe hyjnia e Tij, duke qënë dukshme nëpërmjet veprave Tij nga krijimi i botës, shihen qartë, me qëllim ata jenë pashfajesueshëm. Sepse megjithëse e njohën Perëndinë, nuk e përlëvduan, as e falenderuan si Perëndi, përkundrazi u bënë pamend arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua.  (Libri i Romakëve, kapitulli 1, vargjet 19-21)
 


Zemra dhe Mendja e Ligë e Njeriut.  

Pse shikojmë kaq shumë këqija dhe ligësi rreth e rrotull nesh? Pse njerëzit mund jenë kaq brutal dhe pamëshirshëm me njëri-tjetrin? Pse bota është këtë gjëndje ku ndodhet sot?

Bibla ka një përgjigje dhe deklaron se zemra e njeriut është plot ligësi, nga ajo dalin gjitha këqijat dhe asnjë nuk mund ta njohë atë.

Zoti pa ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe tërë synimet e mendimeve zemrës tyre nuk ishin gjë tjetër, vecëse e keqja cdo kohë. (Libri i Zanafilles, kapitulli 6, vargu 5)

Zemra gënjehet tepër se cdo gjë tjetër dhe sëmuret mënyrë pashërueshme; kush mund ta njohë atë?  (Libri i Jeremias, kapitulli 17, vargu 9)  

Jezusi tha: ...Sepse nga brenda, domethënë nga zemra e njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, vjedhjet, lakmitë, ligësitë, mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, marrëzia. Gjithë këto mbrapshta dalin nga brenda dhe e ndotin njeriun. (Ungjilli sipas Markut, kapitulli 7, vargjet 21-23)

E gjithë qënia e njeriut, zemra e tij është e korruptuar nga mëkati dhe kjo rezulton vepra te liga.

Nga zemra e njeriut dalin gjitha gjërat e liga mund mendohen, duke përfshirë mendime këqija, imoraliteti seksual, vjedhjet, vrasjet, lakmitë, ligësitë, mashtrimet, sensualiteti, krenaria, dhe marrëzia. Bashkë me zemrat tona liga, mendjet tona gjithashtu janë armiqësore dhe përfshira vepra liga. Por edhe ajo na bind cfarë është e drejtë dhe cfarë është e gabuarndërgjegjjaështë e ligë vetvete, e papastër dhe e ndotur. Zemrat tona janë gjëja e fundit duhet ndjekim dhe e vërteta nuk do gjendet kurrë brenda nesh. Nëse ndjek zemrën tënde, rruga mund duket e drejtë dhe e mirë sytë e tu por do zbulosh përfundon vdekje.

Eshtë një rrugë njeriut i duket e drejtë, por fund ajo nxjerr rrugët e vdekjes.  (Libri i Fjalëve te Urta, kapitulli 14, vargu 12). 

Në qoftë se nuk do të ishte për fuqinë kufizuese të Zotit, hirit dhe mëshirës së tij, të gjithë njerëzit do të ishin kaq shumë të këqinj me njëri-tjetrin, saqë as nuk mund ta imagjinojmë dot. Diktatorët dhe kriminelët më të mëdhenj në historinë e njerëzimit na tregojnë potencialin që gjithesecili prej nesh ka për të qënë si ata. Megjithatë, në gjithë ligësinë e tyre, ata u kufizuan nga hiri i zakonshëm i Zotit.
 


Njeriu është skllav i mëkatit.

Njerëzimi nuk është vetëm fajtor për mëkat, por gjithashtu është i skllavëruar nga ai. Dashuria e madhe e njeriut për mëkatin dhe keqen tregon ai është një skllav i tij dhe i kapur rob nga epshet dhe kënaqësitë e tij. E vetmja gjë njerëzimi ka bërë dhe vazhdon bëjë mënyrë aktive është përfshihet pasione, dëshira, dhe praktika mëkatare mendime, fjalë, dhe vepra.

Jezusi iu përgjigj atyre: vërtetë, vërtetë po ju them: Kush bën mëkat, është skllav i mëkatit. Por skllavi nuk rri përgjithmonë shtëpi; ndërsa biri rri përgjithmonë. Pra, nëse Biri do t'ju bëjë lirë, do jeni me vërtetë lirë.(Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 8, vargjet 34-46)
 


Shkelja e Ligjit Tij.

gjithë njerëzit, duke të përfshirë edhe ty, kanë shkelur Ligjin e Tij shenjtë.
gjithë kanë thyer urdhërmin e Tij madh.

Dhe Jezusi tha: Duaje Zotin, Perëndinë tënd me gjithë zemrën tënde, dhe me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mëndjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi.(Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 22, vargjet 37, 38)

A e ke vendosur Perëndinë parin gjithcka? parin mendime, parin kënaqësitë e tua?Asnjë person këtë botë nuk e ka mbajtur këtë urdhërim parë dhe madh. Nese ky është urdhërimi i parë dhe i madhi atëhere ti ke kryer mëkatin e parë dhe madh.

Mos bëj dëshmi rreme. (pra, mos gënjej). (Libri i Eksodit, kapitulli 20, vargu 16).

Mos e përdor emrin e Zotit, Perëndisë tënd, kot sepse Zoti nuk do lërë pandëshkuar atë përdor kot emrin e tij. (Libri i Eksodit, kapitulli 20, vargu 7). Me fjalë të tjera mos u beto. A je betuar ndonjëherë për Të?

Ndero atin dhe nënën tënde. (Libri i Eksodit, kapitulli 20, vargu 12).

A nuk e dini se padrejtët nuk do trashëgojnë Mbretërinë e Perëndisë? Mos u gënjeni: As kurvarët, as idhujtarët, as shkelësit e kurorës, as zhburrëruarit, as homoseksualët, as vjedhësit, as lakmuesit, as pijanecët, as shpifësit, as rrëmbyesit nuk do trashëgojnë Mbretërinë e Perëndisë. (Letra e parë e Korintasve, kapitulli 6, vargjet 9, 10). 

Kurorëshkelja, kurvëria, papastërtia, shthurja, idhujtaria, magjia, armiqësia, grindja, xhelozia, zemërimi, rivaliteti, përcarjet, tarafet, smira, vrasjet, dehurit, grykësia, dhe tjera ngjashme me to... ata i bëjnë këto gjëra nuk do trashëgojnë Mbretërinë e Perëndisë.  (Letra e Galatasve, kapitulli 5, vargjet 19-21)
 


Përpjekjet e Liga Fetare Njeriut.

Shumë njerëz besojnë se mund shkojnë Parajsë duke ndjekur një fe. Gjithësesi, problemi qëndron akoma, asnjë fe nuk mund ta heqë, është fakti njerëzimi është fajtor për mëkat dhe i gjithë mëkati do ndëshkohet nga Zot i drejtë dhe i shenjtë. Asnjë fe nuk mund heqë mëkatet e dikujt dhe asnjë nuk mund ta bëjë veten e tij pastër. Veprat e mira nuk mund pastrojnë këqijat. Nëse një person bën gjithcka mundet për jetuar mënyrë drejtë apo ndjekë një fe, faji i tij do qëndrojë po aty, dhe për shkak kësaj ai do dënohet. 

Edhe sikur laheshe me sodë dhe përdorje shumë sapun, paudhësia jote do linte një njollë pashlyeshme para meje- thotë Zoti.   (Libri i Jeremias, kapitulli 2, vargu 22)
A mundet një etiopias ndryshojë lëkurën e tij o një tigër këmbejë lëkurën me vijëza? njëjtën mënyrë ju, jeni mësuar bëni keqen, a do mund bënit mirën?( Libri i Jeremias, kapitulli 13, vargu 23)
Kush mund nxjerrë një gjë pastër nga një gjë e papastër?  Askush.   (Libri i Jobit, kapitulli 14, vargu 4)
Njerëzit jane plot paudhësi dhe veprat e tyre mira janë si rroba ndotura sytë e Perëndisë.
Për ta kuptuar mirë këtë koncept, marrim shembullin e nje lebrozi, nëse marrrim një njeri me lebrën keqe, ai është një masë mishi e kalbur gjaku dhe lëngu dhe mban erë me dhjetra metra larg. Nëse ne do merrnim rroben pastër, mirë dhe bukur dhe ta mbështillnim këtë lebroz me atë, pas pak sekondash ajo rrobe e bardhë do ndotet, gjakoset dhe do bëhet si mishi i lebrozit.
Këtë po thotë edhe Zoti këtu. Kështu janë veprat tona mira përpara Tij, ashtu sic është zemra jonë.

Jemi gjithë si një gjë e papastër, dhe gjitha veprat tona drejtësisë (veprat e mira) janë si një rrobe e ndotur; po fishkemi gjithë si një gjethe dhe paudhësitë tona na cojnë larg si era.    (Libri i Isaias, kapitulli 64, vargu 6)

Por paudhësitë tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe Perëndisë tuaj, dhe mëkatet tuaja kanë bërë fshihet fytyra e Tij prej jush, mos ju dëgjojë . (Libri i Isaias, kapitulli  59, vargu 2)

C'është njeriu ta konsiderojë veten pastër, dhe i linduri nga një grua për qënë i drejtë? Ja Perëndia nuk u besë as shenjtorëve Tij dhe qiejt nuk janë pastër sytë e Tij; Aq pak një qënie e neveritshme dhe e korruptuar, njeriu, e pi paudhësinë sikur ishte ujë!  (Libri i Jobit, kapitulli 15, vargjet 14-16) 

Si mund jetë, pra, njeriu i drejtë përpara Perëndisë, ose si mund jetë i pastër një i lindur nga një grua?  Dhe nëse edhe hëna nuk shkëlqen dhe yjet nuk janë pastër  sytë e Tij, aq pak njeriu, është një vemje, biri i njeriut është një krimb!.   (Libri i Jobit, kapitulli 25, vargjet 4-6)Cfarë duhet dish për Perëndinë e Drejtësisë


Nëse Perëndia është me vërtetë i drejtë, dhe ti me vërtetë mëkatar dhe fajtor, Ai nuk mund falë ty! Nëse Ai është i drejtë Ai duhet dënojë ty!  Drejtësia e Perëndisë kërkon mëkati dhe mekatari dënohet.

Eshtë caktuar njerëzit vdesin vetëm një herë, dhe pas vjen gjyqi.  (Libri i Hebrenjve, kapitulli 9, vargu 27)

Paga e mekatit eshte vdekja. (Libri i Romakeve, kapitulli 6, vargu 23)     Paga, pasoja e një mëkati vetëm është vdekja!

Nuk flasim vetëm për vdekjen fizike, por flasim për vuajtje përjetshme një vend vuajtjesh dhe flakësh quhet Ferr, ku Perëndia ndëshkon përgjithmonë, përjetësi, ata kanë mëkatuar, e kane ofenduar dhe kanë shkelur Ligjin e Tij. Eshtë e përjetshme sepse cmimi i mëkatit është kaq i madh saqë neve nuk mund ta paguajmë kurrë; Një mëkat kundër një Zoti përjetshëm rezulton pasoja përjetshme. Per shkak te te gjitha gjerave te permendura me lart, ti je armik i Tij dhe Zemërimi i Tij i përjetshëm qëndron mbi ty.


Dilema e madhe


Nëse gjithë njerezit jane nën Zemërimin e drejtë të Perëndisë, atëhere, si mund shpëtohem unë? si mund pastrohem nga mëkatet e mia? Si mund Perëndia jetë i drejtë dhe qëndrojë i drejtë, dhe njëjtën kohë drejtësojë, shpallë drejtë, pafajshëm, te falë, mua mëkatarin?
 
- Kjo është dilema e madhe, dhe kjo është arsyeja pse erdhi Jezu Krishti.  Pse Zoti, Biri i Perëndisë, la qiellin, mori një trup njerëzor dhe erdhi tokë.Ka Shpëtim për ty Vetëm Jezu Krishtin


Këtu është Lajmi i Mirë i Ungjillit - Për shkak se Perëndia është i drejtë, dhe për shkak se Ai na do;  Ai vendosi na arrijë dhe na ofrojë shpresën e shpëtimit duke derguar Birin e Tij, Jezu Krisht, na pajtonte me veten e Tij. Ai dergoi Birin e Tij merrte mëkatet e popullit të Tij që do të besojnë tek Ai.
 

Kush ishte Krishti?

Jezu Krishti është Zoti, Biri i Perëndisë, i cili ka krijuar gjithcka,

Ju quani Mësues dhe Zot, dhe mirë thoni sepse jam.  (Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 13, vargu 13)

gjitha u bënë me anë Tij, dhe pa Atë nuk u as edhe një nga ato janë bërë. (Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 1, vargu 3)

Ai nuk la mënjanë Hyjninë e Tij, Ai la lavdinë dhe privilegjet e Hyjnisë Tij. Ai nuk u dicka pak se Zot, por u dicka Zoti nuk kishte qënë kurrë. Ai i shtoi natyrës Tij Hyjnore, natyrën njerëzore. Ai mori mish dhe u njeri.

I cili, edhe pse ishte trajtë Perëndie, nuk e cmoi si një gjë ku mbahej fortë, për qënë barabar me Perëndinë, por e zbrazi veten e Tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u i ngjashëm me njerëzit. (Letra e Filipianëve, kapitulli 2, vargjet 6,7)

Ai zbriti tokë duke lindur nga një e virgjër si personi i Jezu Krishtit.

Dhe ajo do lindë një djalë dhe do ti vësh emrin Jezus, sepse Ai do shpëtojë popullin e Tij nga mëkatet e tyre. (Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 1, vargu 21)
 


Cfarë tha Ai për veten e vet?

Jezusi u përgjigj dhe i tha: Kushdo pi nga ky ujë do ketë përsëri etje, por kush pi nga uji i jap unë, nuk do ketë etje përjetë; por uji unë do t'i jap, do bëhet një burim uji, buron jetë përjetshme.  (Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 4, vargjet 13,14)

Dhe Jezusi u tha atyre: Unë jam buka e jetës; ai vjen tek Unë nuk do ketë uri dhe ai beson mua, nuk do ketë kurrë etje.  (Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 6, vargu 35)

vërtetë vërtetë po ju them: Ai beson mua, ka jetë përjetshme. Unë jam buka e jetës. (Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 6, vargjet 47, 48)

Dhe Jezusi u foli atyre duke thënë: Unë jam drita e botës; kush ndjek, nuk do ecë errësirë, por do ketë dritën e jetës.  (Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 8, vargu 12)

Unë jam dera; nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do shpëtohet dhe do hyjë dhe do dalë dhe do gjejë kullotë... Unë jam Bariu i mirë, bariu i mirë jep jetën e vet për delet.  (Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 10, vargu 9,11)

Jezusi i tha: Unë jam Ringjallja dhe jeta; ai beson mua, edhe vdektë, do jetojë... dhe kushdo jeton dhe beson mua, nuk do vdesë aspak përjetë...(Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 11, vargjet 25,26)

Jezusi i tha: Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përvecëse nëpërmjet meje.(Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 14, vargu 6)

Jezusi thotë:Ejani tek unë, ju gjithë munduar dhe rënduar dhe unë do t'ju jap clodhje... unë do t'ju jap prehje për shpirtërat tuaj(Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 11, vargu 28)
 


Cfarë bëri Ai?

kohën e caktuar, me deshiren e Tij, Ai shkoi kryq... Ndërsa ishte kryqëzuar në atë kryq, të gjitha mëkatet e njerëzve të Tij u vendosën mbi Të, të gjitha mëkatet e tua, e gjithë ligësia jote u vendos mbi Krishtin, dhe kur kjo ndodhi Ati braktisi Birin e Tij te dashur dhe Zemërimi i Tij, Zemerimi i Perëndisë - Zemërimi dhe Drejtësia e Tij e Shenjtë për gjithcka që është e ligë - ra mbi Të, për të ndëshkuar mëkatet e njerëzve të Tij në Të.

Dikush duhej të merrte mëkatet, dikush duhej të vdiste, dikush duhej të skarifikohej, dikush duhej të paguante pagën e mëkatit që të pajtoheshim me Perëndinë. Jezusi ishte dhe eshte Qengji i Perëndisë që u sakrifikua në vendin e njerëzve të Tij. Të gjithë gjykimin, dënimin dhe Zemërimin e Perëndisë që ata meritojnë për shkak të gjithë ligësisë së tyre, Ai e mori në kryq. Ai mori vendin e tyre, Ai mori mëktatet e tyre dhe mori dhe dënimin e tyre. I drejti për të padrejtët.

Sepse Perëndia e deshi aq shumë botën, sa dha Birin e Tij vetëmlindur, që, kushdo beson Të, mos humbasë, por ketë jetën e përjetshme.  (Ungjilli sipas Gjonit, kap. 3, vargu 16)

Por Perëndia e tregon dashurinë e Tij ndaj nesh atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne.   (Libri i Romakeve, kapitulli 5, vargu 8)

Jezu Krishti u ringjall nga vdekurit tre ditë vonë, duke mundur vdekjen, mëkatin, dhe Ferrin. Ringjallja e Tij provoi Ai ishte përsosmërisht pa mëkat dhe Perëndia At e pranoi Sakrificën e Tij për mëkatet.  Ai u ngjit Qiell dhe u ul djathtën e Atit Tij dhe i është dhënë autoriteti mbi gjithë qiellin dhe tokën. Perëndia e ka caktuar Atë si Mbretin e Lavdisë dhe ka caktuar një ditë cilën Ai do gjykojë botën për mëkatet e saj dhe ti japë fund padrejtësisë.

"Krishti vdiq për mëkatet tona, sipas Shkrimeve, dhe se u varros dhe se u ringjall tretën ditë, sipas Shkrimeve".   (Letra e pare e Korintasve, kapitulli 15, vargjet 3-4)

Ti, sot, ke një mundësi jashtëzakonshme, një ditë cilën Krishti e ka hapur kanat kanat derën e mëshirës, dhe qëndron duke thirrur dhe duke bërtitur me një lartë. Një ditë cilën shumë po gëlojnë për tek Ai, dhe po shtyhen për hyrë mbretërinë e Perëndisë. Shumë po vijnë përditë nga lindja, perëndimi, veriu dhe jugu; shumë, pak kohë parë ishin po atë gjëndje mjerë ku ndodhesh edhe ti, janë tashti një gjëndje lumtur, me zemra mbushura me dashuri për Atë i deshi dhe i lau prej mëkateve tyre me gjakun e Tij, dhe po gëzojnë shpresën e lavdisë Perëndisë.

Si mund qëndrosh qoftë edhe për një moment gjëndjen ku je?! Gjëndja jote është tepër e rrezikshme! Fajësia dhe zemërngurtësia jote janë tepër mëdha. Ke nevojë konsiderosh veten tënde, dhe zgjohesh krejt nga gjumi.  Ju rinj e reja, kur do hiqni dorë nga kotësitë rinore dhe do vraponi për te Krishti? Po ta lini mënjanë një shpëtim kaq madh, ju do ta shkatërroni jetën tuaj dhe do bëheni shpejti si ata njerëz kalonin mëkat gjitha ato ditë cmuara rinisë, dhe tashmë kanë ardhur një gjëndje aq tmerrshme verbërie dhe fortësie.


Cfarë duhet bësh


Zoti i urdhëron gjithë njerëzit kudo pendohen nga mëkatet e tyre, kthehen tek Perëndia, dhe besojnë Ungjillin e Zotit Jezu Krisht.  

Perëndia... tani i urdhëron gjithë njerëzit kudo, pendohen.  (Veprat e Apostujve, kapitulli 17, vargu 30)

Mos rri me ne gjendjen ne te cilen ndodhesh. Eja tek Ai dhe largohu nga zemërimi po vjen! pendohesh është kthehesh nga gjithcka jetën tënde është kundër vullnetit Zotit, duke përfshirë veprat e tua, fjalët, dhe mendimet. Ndalo luftuari kundër Perëndisë! Bjer përpara Tij dhe ndalo përpjekuri për drejtësuar veten tënde dhe nga mendimi je mjaft i mirë. Prano ligësinë tënde përpara një Zoti shenjtë, pafuqinë tënde për bërë ndonjë gjë për ta kënaqur Atë, dhe mos beso asgjë tjetër përvecëse atë cfarë Krishti ka bërë. Nëse vjen tek Krishti, pendohesh nga mëkatet e tua dhe besosh Të, ti do shpëtohesh.

Beso Zotin Jezus dhe do shpëtohesh.  (Veprat e Aposujve, kapitulli 16, vargu 31)

Eja tek Ai dhe Ai do shpetojë. gjitha mëkatet e tua do falen dhe ti do te pastrohesh. Dhe jo vetëm Ai do heqë gjitha mëkatet e tua, por Ai gjithashtu do japë ty vetë drejtësinë e Tij nëpërmjet veprës dhe meritës Jezu Krishtit, Birit Tij!

Jezusi tha:Ejani tek unë, ju gjithë munduar dhe rënduar dhe unë do t'ju jap clodhje... unë do t'ju jap prehje për shpirtërat tuaj (Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 11, vargu 28)

Ai beson Birin ka jetë përjetshme, por ai nuk beson te Biri, nuk do shohë jetë, por zemërimi i Perëndisë qëndron mbi .  (Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 3, vargu 36)

Pastaj (Jezusi) e thirri pranë vetes turmën me dishepujt e vet dhe u tha: Kushdo do vijë pas meje, ta mohojë vetveten, ta marrë kryqin e vet dhe ndjekë.  (Ungjilli sipas Markut, kapitulli 8, vargu 34)

Post a Comment

0 Comments