Më të Fundit

10/recent/ticker-posts

BESORJA APOSTOLIKE

I.   Unë besoj në Perëndinë Atë, të Gjithëpushtetshmin, Krijuesin e qiellit dhe të tokës;
II.  Dhe në Jezu Krishtin, Birin e Tij të vetëmlindur, Zotin tonë;
III. I cili u ngjiz nga Fryma e Shenjtë, u lind nga Virgjëresha Mari;
IV. Vuajti nën Pontc Pilatin; u kryqëzua, vdiq dhe u varros; Ai zbriti në ferr;
V.   Ditën e tretë Ai u ngrit prej së vdekurish;
VI. U ngjit në qiell dhe rri në të djathtën e Perëndisë, Atit të Gjithëpushtetshëm;
VII. Prej nga do të vijë të gjykojë të gjallët dhe të vdekurit.
VIII. Unë besoj në Frymën e Shenjtë.
IX.  Unë besoj një Kishë të shenjtë, të përgjithshme 1 ; bashkësinë e shenjtorëve,
X.  Faljen e mëkateve;
XI.  Ringjalljen e trupit;
XII. Dhe jetën e përjetshme.
Amen.

Post a Comment

0 Comments